Aplikácie na mieru

Naším poslaním je vytvárať užitočné a efektívne online aplikácie, ktoré zjednodušujú prácu, šertia čas a náklady. Na Vaše požiadavky sa pozeráme nie len z technického ale aj z biznis pohľadu, čo Vám reálne dané riešenie prinesie.
Proces spolupráce

Prevedieme Vás celým procesom tvorby web alebo mobil aplikácie.

Bezplatná konzultácia

Radi sa s Vami osobne stretneme, vypočujeme a prediskutujeme Vaše požiadavky. Predstavíme Vám ako postupujeme a uvedieme Vás do problematiky tvorby aplikácií.

 • Navštívime vás vo vašich priestoroch aby sme lepšie pochopili Vaše podnikanie.
 • Vypočujeme si Vaše požiadavky a čo chcete dosiahnuť.
 • Všetko si starostlivo zapíšeme.
 • Informujeme Vás detailne o postupe pri tvorbe aplikácie.

Zahájenie spolupráce

Pristupujeme k podpisu zmluvy o spolupráci kde sú vydefinované základné požiadavky a potreby .

 • Podpis zmluvy o spolupráci.
 • Úhrada zálohy za zahájenie prác na projekte.
 • Upresnenie termínov.
 • Príprava komunikačného rozhrania.

Vypracovanie konceptu riešenia

Návrh konceptu je prvým krokom k zahájeniu výroby Vašej aplikácie. Vypracujeme pre Vás návrh, ktorý bude podkladom pre dalšie etapy vývoja. Meratelným výsledkom je dokument obsahujúci popis riešenia, odporúčané technológie, ceny a termíny, ktoré môžete očakávať.

 • Brainstorming, diskusia našich špecialistov o Vašom projekte.
 • Vizuálny náčrt ako by sme riešili Vaše požiadavky.
 • Vydefinovanie hrubého časového a finančného rozpočtu.
 • Predstavenie konceptu, zber pripomienok a schválenie.

Detailná špecifikácia projektu

Detailná špecifikácia projektu je dokument v ktorom je obsiahnuté všetko potrebné pre vývoj aplikácie. Zdokumentované sú funkcie, zozbieraný obsah a navrhnutý dizajn Vašej aplikácie.

 • Zbierame všetky podklady, ktoré majú byť obsiahnuté v aplikácii.
 • Dodávame funkčný prototyp aplkácie.
 • Prezentujeme finálny dizajn aplkácie.
 • Spracuvávame časový harmonogram.
 • Predkladáme fixnú cenu za projekt.

Vývoj aplikácie

Koordinujeme práce na projekte. Grafici vyhotovia dizajn, programátori programujú a testujú aplikáciu. Vy poskytujete spätnú väzbu či je všetko tak ako si predstavujete. Na záver spúšťame aplikáciu do ostrej prevádzky.

 • Koordinujeme práce na projekte.
 • Tvoríme finálny obsah.
 • Programuje a testuje sa funkcionalita.
 • Pracuje sa na dizajne všetkých stránok.
 • Priebežné úhrady za dokončené etapy projektu.

Ukončenie prác na projekte

Pripravujeme sa na spustenie projektu do reálnej prevádzky. Odsúhlasuje sa projekt, zaškolujú ľudia a uhrádzate zvyšnú platbu za projekt.

 • Zaškolenie v používaní
 • Príprava na spustenie do reálnej prevádzky
 • Odsúhlasenie projektu
 • Úhrada zostatkovej platby za projekt

Spustenie do prevádzky

Spustenie aplikácie, znamená uvedenie do reálnej prevádzky, kde pracujú ľudia už s reálnymi dátami.

 • Prekopírovanie súborov a databáz.
 • Otestovanie funkčnosti v reálnej prevádzke.

Prevádzková podpora

Po spustení aplikácie do ostrej prevádzky dohliadame na jej funkčnosť, zabezpečíme opravy v záručnej lehote a na základe Vašich požiadaviek pracujeme na ďalšiom rozvoji.

 • Opravy prípadných chýb.
 • Dohlad nad prevádzkou.
 • Ďalšie úpravy v prípade požiadaviek.

© 2013 - 2015 plexcore s.r.o.